Natura-2000 handleplan

 

Velkommen til!

COWI tilbyder danske kommuner at udarbejde Natura 2000-handleplanerne digitalt via Odeum E-plan.

KL har sammen med KTC og Naturstyrelsen udarbejdet et paradigme for Natura 2000-handleplanerne.

Dette site er opsat ud fra KLs paradigme af 1. december 2011 og danner grundlaget for digitale naturhandleplaner.

/Sidst opdateret 28. februar 2012


PARADIGME FOR: 

Natura 2000-handleplan

  

[indsæt navn på Natura 2000-område]

 

Natura 2000-område nr. [indsæt nr.]

Habitatområde H[indsæt nr]

Fuglebeskyttelsesområde F[indsæt nr]

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere