Natura-2000 handleplan

 

Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 1:

 Naturtypenr.              Naturtype

Handleplan-myndighed

I alt*

Frederikshavn Kommune

Naturstyrelsen

 

2130

Grå/grøn klit

70

 

70

2140

Klithede

120

 

120

2190

Klitlavning

230

 

230

1110

Sandbanker

 

 

ej kortlagt

2110

Forklit

 

 

ej kortlagt

2120

Hvid klit

 

 

ej kortlagt

2160

Havtornklit

 

 

ej kortlagt

2170

Grårisklit

 

 

ej kortlagt

2180

Skovklit

 

 

ej kortlagt

3150

Næringsrig sø

 

 

ej kortlagt

3160

Brunvandet sø

 

 

ej kortlagt

I alt*

 

420

0

420

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planer i egne drifts- og plejeplaner.