Natura-2000 handleplan

 

Bilag 2: Fordeling af indsats mellem handleplan-myndigheder og offentlige lodsejere

I Natura 2000-planens indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der er behov for en nærmere afklaring af, hvem der følger op på retningslinjerne. Ved Skagen Gren skal der ikke ske nogen udvidelser i første planperiode. Offentlige lodsejere er hver i sær forpligtede til at leve op til handleplanens krav på egne arealer.