Natura-2000 handleplan

 

Bilag 4: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner

Der er ingen offentlige lodsejere i dette område, der har valgt selv at udfærdige en plejeplan.