Natura-2000 handleplan

 

Arter

Der er marsvin på udpegningsgrundlaget. Men kommunen er kun ansvarlig for områder på land og kystnære områder. Da marsvin findes på søteritoriet er der ikke taget nogle specielle hensyn i handleplanen. Indsatsen for marsvin sikres via anden planlægning.