Natura-2000 handleplan

 

Natura 2000-handleplan

 

Skagen Gren og Skagerak

Natura 2000-område nr. 1

Habitatområde H1

Udarbejdet af: