Natura-2000 handleplan

 

Bilag 2: Fordeling af indsats mellem handleplan-myndigheder og offentlige lodsejere

I Natura 2000-planens indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der er behov for en nærmere afklaring af, hvem der følger op på retningslinjerne. Det drejer sig om følgende retningslinje:

Indsats for naturtyperne våd klithede, klitlavning og sønaturtyper som søges sikret, udvidet og sammenkædet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt.

Det kan både være handleplan-myndigheder og offentlige lodsejere, der skal følge op på disse retningslinjer. Derfor omfatter bilag 2 både private og offentlige arealer (inkl. offentlige arealer, hvor lodsejeren selv udarbejdet drifts- og plejeplan). 

Der er aftalt følgende opgavefordeling mellem de offentlige lodsejere og handleplan-myndigheder i Natura 2000-området:

 

 

Handleplan-myndighed

Total

 

Frederikshavn Kommune

 

Naturstyrelsen

 

Udvidelse af naturtyper:

Hvis muligt

Hvis muligt