Natura-2000 handleplan

 

Arter

Hovedparten af indsatsen for arterne på udpegningsgrundlaget vil ske gennem indsatsen for naturtyperne. Der lægges særligt vægt på at tilgodese hedepletvinge ved indsatsen for naturtyperne.