Natura-2000 handleplan

 

Frederikshavn_nr.04_Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Å’s udløb