Natura-2000 handleplan

 

 Natura 2000-handleplan

 

Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb 

Natura 2000-område nr. 4

Habitatområde H4

Fuglebeskyttelsesområde F11

Udarbejdet af