Natura-2000 handleplan

 

Jammerbugt Kommune - portal for Natura 2000-handleplaner

Velkommen til Jammerbugt Kommunens portal for Natura 2000-handleplaner.

På denne hjemmside kan du læse de 6 Natura 2000-handleplaner der gælder for Jammerbugt Kommune. Handleplanerne er vedtaget af Jammerbugt Kommunens byråd den 15. november 2012 og gælder for 1. planperiode, 2010-2015. 

På baggrund af statslige Natura 2000-planer har Jammerbugt Kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for perioden 2010 til 2015 – én for hvert Natura 2000-område som helt eller delvist ligger inden for kommunen.

For de Natura 2000-områder som strækker sig over flere kommuner og hvor Naturstyrelsen er myndighed på nogle af arealerne (de fredskovspligtige arealer) er handleplaner udarbejde i samarbejde med disse kommuner samt Naturstyrelsen.

De statslige Natura 2000-planer fastlægger rammerne inden for hvilket Natura 2000-handleplaner er udarbejdet. De statslige Natura 2000-planer kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Her nedenfor er der link til de 6 Natura 2000-handleplaner som er gældende i Jammerbugt Kommune:

 Via disse sider er det også muligt at downloade en PDF-kopi af handleplanen.