Natura-2000 handleplan

 

Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere