Natura-2000 handleplan

 

Bilag 2: Fordeling af indsats mellem handleplan-myndigheder og offentlige lodsejere

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere