Natura-2000 handleplan

 

Bilag 3: Kort med kortlagte naturtyper samt potentielle områder for ny habitatnatur

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere