Natura-2000 handleplan

 

Bilag 4: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere