Natura-2000 handleplan

 

Bilag 5: Forklaring af Natura 2000-begreber m.m.

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere