Natura-2000 handleplan

 

Lysåbne naturtyper

-          Rydning af uønsket opvækst

[indsæt effektvurdering]

 

-          Forbedring af hydrologi

[indsæt effektvurdering]

 

-          Græsning eller høslæt

[indsæt effektvurdering]

 

-          Afskrælning eller afbrænding

[indsæt effektvurdering]

 


 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere