Natura-2000 handleplan

 

Ny habitatnatur

-          Udvidelser af naturtyper

[indsæt effektvurdering]

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere