Natura-2000 handleplan

 

Skovnaturtyper

-          Skovnaturtypebevarende drift og pleje

[indsæt effektvurdering]

 

-          Urørt skov

[indsæt effektvurdering]

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere