Natura-2000 handleplan

 

Mål for planperioden

(Natura 2000-planens indsatsprogram)

 

Natura 2000-planens indsatsprogram er bindende retningslinjer for handleplanen i første planperiode, og anvendes derfor som handleplanens mål. Dette indsatsprogram skal være gennemført med udgangen af år 2015, dog år 2021 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Indsatsprogrammet vedrører alene naturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, jf. bilag 1.

 

Indsatsprogrammet er på side [indsæt sidetal] i Natura 2000-planen.

 

Her er et sammendrag: [indsæt sammendrag af indsatsprogrammet].

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere