Natura-2000 handleplan

 

Arter

I tabel 2 angives de forventede metoder og forvaltningstiltag for arterne på udpegningsgrundlaget (jf. bilag 1) udover indsatsen for naturtyperne, som i mange tilfælde også vil gavne arterne.

 

Tabel 2: Forventede metoder og forvaltningstiltag for arter udover indsatsen for naturtyperne.*

Forventede metoder og forvaltningstiltag 

 

Skøn over omfanget af:

Igangværende indsats

Behov for ny indsats

Samlet indsats

Restaurering af vandhuller

Ca. Xx stk.

Ca. Xx stk.

Ca. Xx stk.

Nygravning af vandhuller

Ca. Xx stk.

Ca. Xx stk.

Ca. Xx stk.

…..

 

 

 

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4.

 

eller

 

Tabel 2: Forventede metoder og forvaltningstiltag for arter udover indsatsen for naturtyperne.*

Forventede metoder og forvaltningstiltag

Igangværende indsats (skøn)

Behov for ny indsats

Restaurering af vandhuller

Xx stk.

Ja/Nej

Nygravning af vandhuller

Xx stk.

Ja/Nej

….

 

 

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4.

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Links