Natura-2000 handleplan

 

Arter

Indsatsen for naturtyperne forventes i væsentligt omfang at bidrage til at sikre velegnede levesteder for arter på udpegningsgrundlaget.

 

Der vurderes at være behov for følgende supplerende indsats:

 

Sikring af velegnede levesteder for arter

[indsæt artsnavn + beskrivelse].

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere