Natura-2000 handleplan

 

Statslig Natura 2000-plan

Natura 2000-område nr. [indsæt nr. og navn].

 

[indsæt sammendrag].

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere