Natura-2000 handleplan

 

Bilag 3: Kort med kortlagte naturtyper samt potentielle områder for ny habitatnatur

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4.