Natura-2000 handleplan

 

Velkommen til!

Natura 2000-handleplan

 Foto: Peter A. Larsen, Naturstyrelsen 

Foto: Peter A. Larsen, Naturstyrelsen

Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø

 

Natura 2000-område nr. 18

Habitatområde H20

Fuglebeskyttelsesområde F3 og F4

 

Handleplanen er lavet i samarbejde mellem:

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Links

Kort fra Miljøministeriet

Naturstyrelsen.dk (Natura2000)

 

Læs mere