Natura-2000 handleplan

 

Portal for naturhandleplaner

 

Natura 2000-handleplaner 2016-2021

Tønder Kommune har vedtaget naturhandleplaner for 2. planperiode (2016-2021). Handleplanerne er udarbejdet på baggrund af Miljø- og Fødevareministeriets Natura 2000-planer. Der er udarbejdet handleplaner for ni ud af ti af kommunens Natura 2000-områder. Det 10. område er statsejet skovområde, som der ikke skal udarbejdes handleplan for nu.

 

 Se her handleplanerne for Tønder Kommune: